Hotline: 0912530079

Phòng 3 người (Giường Tầng)

Phòng 3 người (Giường Tầng)

Đơn giá: 700.000/ngày.

Đặt phòng