Hotline: 0912530079

Phòng 2 giường đơn (1m2)

Phòng 2 giường đơn (1m2)

Đơn giá: 650.000/ngày.

Đặt phòng